TFome Information for pUT1233

TFome NamepUT1233
Genbank Insert IDHQ858816
Protein NameOsCA5P20
Species Rice
TF Family CCAAT-HAP5
Gene ID LOC_Os11g34200
transcript
Vector
Note
Request Information: Deposited to ABRC
5' Primer Name: 3' Primer Name:
5' Primer Tm (º C): 0.0 3' Primer Tm (º C): 0.0
5' Primer Sequence: 3' Primer Sequence:
PCR Condition:
Nucleotide Sequence: ATGAGGAAGAAGCTGGGCACCCGCTTCCCCGCGGCACGGATCAAAAAGATCATGCAGGCTGATGAGGACGTTGGCAAGATTGCACTAGCTGTACCTGTTTTAGTATCGAGGGCCCTTGAATTGTTTTTGCAAGATTTAATTGACCGAACTTACGAAATTACACTGCAAAGTGGTGCAAAGACATTGAATTCCTTCCACCTAAAGCAATGTGTGAGGAGGTACAGTTCTTTTGACTTCCTAACTGAGGTTGTCAACAAGGTACCGGACCTCGGTGGCGCTGACTCATGTGGAGATGATAGAGCATTACCCAGAAGAAGAAAAGCCTTGCCAAATGGAAGTGACCCAGAGAATGAGGAATCTCGATCAAGCAAAATGGCCGTAAGAAGTGCAAATATCAGTCCCAGAGGACGTGGGAGAGGTCGAGGTAGAGGGCGAGGACGACCACCCACCAAGCGGAAGGAAGTTGGTTATGTACAATTTGAGGATGAGAGCAGCATGTTTGCTGATCAGGGCGAAGCCTTACCAGGAGAGGAGACGGTTCCAGAGACCATCCATGGCACCGAGAGCGTACCTCCAAGCACACACCCTCCAGCAGAAGCCCCATCGGCAGCAGAGATACCAGCTCCAAATCCAAAGGTGGAAGAAGCGAAAAACGACGACCATCAGCCGGATTGGCCTATGCCAGATGCGATTGGAAACATCGGTGTCGGACCATCCGGTTTTGGACATCTTACGGTGCAAGTTGACGAGGATGAGGACTACGACAACGAGGAT
TFome clones do not contain stop codon at 3'end.
translation: mrkklgtrfpaarikkimqadedvgkialavpvlvsralelflqdlidrtyeitlqsgaktlnsfhlkqcvrryssfdfltevvnkvpdlggadscgddralprrrkalpngsdpeneesrsskmavrsanisprgrgrgrgrgrgrpptkrkevgyvqfedessmfadqgealpgeetvpetihgtesvppsthppaeapsaaeipapnpkveeaknddhqpdwpmpdaignigvgpsgfghltvqvdededydned